Persondatapolitik

The Good Expat Life v/ Henriette Johnsen håndterer personfølsomme oplysninger på nedenstående måde:

 1. Alle personfølsomme oplysninger anonymiseres og nedfældes på papir. Disse opbevares i Henriette Johnsens taske under transport og ellers i et aflåst metalskab.

 2. Henriette Johnsen opbevarer personfølsomme oplysninger i 5 år fra udgangen af den måned, hvor samarbejdet med klienten ophører. Herefter makuleres noterne.

 3. Ved skriftlig henvendelse til Henriette Johnsen kan klienten få indsigt i de oplysninger, der foreligger om vedkommende. Hvis klienten mener, disse er urigtige, rettes de, hvis kunden skriftligt beder om det.

 4. Henriette Johnsen har tavshedspligt overfor tredjepart i forhold til alle personfølsomme oplysninger. Hvis klienten ved skriftlig henvendelse ønsker, at Henriette Johnsen videregiver oplysningerne til en anden virksomhed, er dette muligt.

 5. Henriette Johnsen forbeholder sig dog ret til at bryde sin tavshedspligt og kontakte myndighederne, hvis en klient har selvmordstanker eller fortæller om handlinger, der er kriminelle. Henriette Johnsen bestræber sig på først at diskutere dette med klienten.

 6. Hvis klienten ønsker at få sine personfølsomme oplysninger slettet inden udgangen af ovenfor omtalte 5 år, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til Henriette Johnsen. I så fald forbeholder Henriette Johnsen sig ret til at opbevare den pågældende skriftlige henvendelse efter ovenstående retningslinjer for opbevaring af skriftligt materiale; denne opbevares på ubestemt tid.

 7. Udover kundens navn, mobilnummer og mailadresse skriver Henriette Johnsen ikke personfølsomme oplysninger på e-mail eller sms, og hvis klienten skriver om personfølsomme oplysninger på mail eller sms, er det udelukkende klientens eget ansvar. Sådanne meddelelser slettes, så snart Henriette Johnsen har læst dem.

 8. Kommunikation omkring aftale af tider kan foregå via krypteret e-mail  og sms, og så snart den pågældende session er afholdt, sletter Henriette Johnsen al kommunikation heromkring.

 9. Udover opbevaring af klientens navn, e-mail adresse og mobilnummer opbevarer Henriette Johnsen ingen personfølsomme data digitalt.

 10. Henriette Johnsen fører analog kalender, hvor klientens initialer står anført ud for den aftalte tid.

 11. Når vi mødes, vil jeg bede dig underskrive en erklæring om, at du har læst og er indforstået med ovenstående punkter, 1-10.

2019-dpf-mpf-logokort-web.jpg

​© 2023 by Yoga by the Sea. Proudly created with Wix.com